Carina Groth
Carina Groth

Carina Groth

Controller
Luleå tekniska universitet
Stab
Verksamhetsstöd
carina.groth@ltu.se
0920-491488
B258a Luleå

Controller STAB

Jag arbetar som controller på Verksamhetsstöd, Stab. I mitt uppdrag arbetar jag med planering, budgetering, uppföljning och bokslut samt analyser till enheter och projekt inom VSS. Uppdraget innebär samarbete med ledning, områdeschefer, gruppchefer, projektledarare och nämnder. Samt att samverka med Ekonomi och planering och övriga controllers för att utveckla och upprätthålla gemensamma rutiner och arbetssätt.

Förutom övergripande ekonomiarbete vid institutionen VSS gör jag även årsredovisningar för en del av de stiftelser som finns på Ltu. I detta ingår även en del externa kontakter med Länsstyrelsen, revisorer och banker för stiftelserna.

Bland de kst som finns på VSS har vi på staben hand om följande:

 • Universitetsledning 701
 • Högskolepedagogiskt Centrum (HPC) 702
 • Univ gem studentkostnader 703
 • Univ gem personalkostnader 704
 • Externa uppdrag 720
 • Entrepreröriellt universitet 746
 • Univ. gemensamma externa projekt 748
 • Interna fonder kst 749
 • Strategiska satsningar VSS 801
 • Innovationskontoret 802
 • Basanslag kst 807, 808, 809, 820 och 821
 • Indirekta kostnader kst 900-929 (ramen)
 • Serviceenheter 937-959