Hoppa till innehållet
Carina Groth
Carina Groth

Carina Groth

Controller
Luleå tekniska universitet
Redovisning och ekonomistyrning
Verksamhetsstöd
carina.groth@ltu.se
0920-491488
B258a Luleå

Controller Redovisning och ekonomistyrning

Jag arbetar som controller på Redovisning och ekonomistyrning. I mitt uppdrag arbetar jag med planering, budgetering, uppföljning och bokslut samt analyser till enheter och projekt inom VSS. Uppdraget innebär samarbete med ledning, områdeschefer, gruppchefer, projektledarare och nämnder. Samt att samverka med centrala funktioner, är med i nätverk för controllers för att utveckla och upprätthålla gemensamma rutiner och arbetssätt.

Förutom övergripande ekonomiarbete för VSS så upprättar jag årsredovisningar för några av de stiftelser som finns på Ltu. I detta ingår även en del externa kontakter med Länsstyrelsen, revisorer och banker för stiftelserna.

Bland de kst som finns på VSS har vi i ekonomigruppen för VSS hand om följande kst.

 • Indirekta kostnader Universitetsledning 701
 • Högskolepedagogiskt Centrum (HPC) 702
 • Indirekta kostnader Univ gem studentkostnader 703
 • Indirekta kostnader Univ gem personalkostnader 704
 • Nämnderna 705
 • Externa uppdrag 720
 • Foundraising 744
 • Entrepreröriellt universitet 746
 • Univ. gemensamma externa projekt 748
 • Interna fonder kst 749
 • Strategiska satsningar VSS 801
 • Innovationskontoret 802
 • Basanslag kst 807,820 
 • Indirekta kostnader kst 900-929
 • Servicefunktioner 937-959