Hoppa till innehållet
Carina Hannu
Carina Hannu

Carina Hannu

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Byggkonstruktion och brand, Verksamhetsnära stöd SBN
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Carina.Hannu@ltu.se
0920-493663
T3204 Luleå

Jag arbetar som ekonom på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdare. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med  ekonomi innefattar även min tjänst  kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar dessutom 20 % med forskarutbildningsfrågor vid ämnet Byggmaterial.

Forskningsämnen