Carl Holmgren
Carl Holmgren

Carl Holmgren

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Musikpedagogik
KKL Musik, medier och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
carl.holmgren@ltu.se
0911-72740
K105a Piteå

Carl Holmgren är doktorand i musikpedagogik. Inom doktorandstudierna undersöker Holmgren lärande av interpretation inom ramen för enskild instrumentalundervisning på musikhögskolenivå för pianostuderande inom genren västerländsk konstmusik.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Philosophic Poetic Inquiry of Three Aspects of Interpretation within Music Education Research (2018)

An Autoethnodrama in Four Acts
Holmgren. C
European Journal of Philosophy in Arts Education, ISSN: 2002-4665, Vol. 3, nr. 1, s. 7-86
Konferensbidrag

The Sorcerer’s Apprentice’s Apprentices in Piano Master Class (2018)

Learning of Musical Interpretation from a Three Generational-Perspective
Holmgren. C
Paper presented at : 23rd Conference of Nordic Network for Research in Music Education, Oslo, Norway, February 12-15 2018
Konferensbidrag

Pianostuderandes lärande av musikalisk interpretation inom enskild huvudinstrumentundervisning på högskolenivå (2017)

Holmgren. C
Paper presented at : Femtonde nationella musikforskningskonferensen Musikforskning idag!, Piteå, 12-14 juni 2017
Konferensbidrag

Piano students’ development of general interpretative skills in one-to-one tuition within higher music education (2016)

Holmgren. C
Paper presented at : Nordic Network for Research in Music Education : Technology and creativity in music education 07/03/2016 - 10/03/2016