Carina Mattsson
Carina Mattsson

Carina Mattsson

HR-enheten
Verksamhetsstöd
carina.mattsson@ltu.se
B322a Luleå

Jag är HR strateg vilket innebär att jag arbetar med övergripande strategiska frågor inom HR området, framförallt inom kompetensförsörjningsområdet. Jag samordnar och följer upp utvecklingsprojekt relaterade till HR. Jag har också en uppgift som HR-controller vilket innebär att jag tillsammans med verksamhetscontrollers medverkar i planering- och uppföljning av HR-relaterade uppgifter.

Jag är processledare för Attrahera kompetens som omfattar delprocessera ”Analysera kompetensbehov”,” Rekrytera kompetens”, ”Introducera medarbetare” samt ” Utveckla/behålla kompetens”. EURAXESS.

Du når mig enklast på carina.mattsson@ltu.se eller via telefon 0920-49 3306.

EURAXESS

Publikationer

Konferensbidrag

GENOVATE (2016)

how to implement a gender aware and sustainable recruitment process in academia?
Wennberg. P, Mattsson. C, Hjelte. M
Paper presented at : EARMA Annual Conference : 20/06/2016 - 23/06/2016