Hoppa till innehållet
Jörgen Normark
Jörgen Normark

Jörgen Normark

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
jorgen.normark@ltu.se
0920-491480
A3510 Luleå

Allmänt

Jag är intresserad av design som är anpassad till människan och användaren och hur saker fungerar, så att det verkligen fungerar. Att använda sig av design och designprocesser för att skapa produkter som både ser väldigt bra ut och som erbjuder de möjligheter användaren förväntar sig på ett trivsamt och lättanvänt sätt är väldigt viktigt. Användbarhet skulle man kunna kalla det. Även human/user centered design då användaren spelar en avgörande roll I designprocessen redan från början. User experience, vad användaren får för känsla av att använda en produkt, inte bara objektiva performancemått, är också väldigt viktigt. Interaktionsdesign skulle man kunna sammanfatta allt som.

 

Dagens boktips är: Donald Norman - Design of everyday things

 

 

Forskning

Min forskning är ofta fokuserad kring interaktionsdesign - människans interaktion med produkter och omgivning

Pågående forskning är projektet 'Extended clarinet' - Nya sätt att interagera med musikinstrument genom sensorer och databehandling

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Distributed Multiplayer Game to Promote Active Transport at Workplaces (2020)

User-Centred Design, Implementation and Lessons Learned
Laine. T, Normark. J, Lindvall. H, Lindqvist. A, Rutberg. S
IEEE Transactions on Games, Vol. 12, nr. 4, s. 386-397
Konferensbidrag

Exploring Product Form Teaching within Engineering Design Education (2019)

Warell. A, Normark. J, Singh. J
Ingår i: Bidrag från 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 110-114, Luleå University of Technology, 2019
Artikel i tidskrift

Guidelines for a mobile tool to address human factors issues in aircraft maintenance (2019)

Normark. C, Tretten. P
International Journal of Human Factors and Ergonomics, Vol. 6, nr. 3, s. 208-226
Konferensbidrag

Designing with action layers (2018)

A bottom-up approach to explore product interaction for intuitive use
Singh. J, Warell. A, Normark. J
Ingår i: DS 93, Proceedings of the 20th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2018), Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018: Diversity or Conformity, s. 104-109, The Design Society, 2018
Konferensbidrag

HealthCloud (2018)

promoting healthy living through co-design of user experiences in a digital service
Wikberg-Nilsson. Å, Normark. C, Björklund. C, Axelsson. S
Ingår i: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, 2018, 2018