Jörgen Normark
Jörgen Normark

Jörgen Normark

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
jorgen.normark@ltu.se
0920-491480
A3510 Luleå

Allmänt

Jag är intresserad av design som är anpassad till människan och användaren och hur saker fungerar, så att det verkligen fungerar. Att använda sig av design och designprocesser för att skapa produkter som både ser väldigt bra ut och som erbjuder de möjligheter användaren förväntar sig på ett trivsamt och lättanvänt sätt är väldigt viktigt. Användbarhet skulle man kunna kalla det. Även human/user centered design då användaren spelar en avgörande roll I designprocessen redan från början. User experience, vad användaren får för känsla av att använda en produkt, inte bara objektiva performancemått, är också väldigt viktigt. Interaktionsdesign skulle man kunna sammanfatta allt som.

 

Dagens boktips är: Donald Norman - Design of everyday things

 

 

Forskning

Min forskning är ofta fokuserad kring interaktionsdesign - människans interaktion med produkter och omgivning

Pågående forskning är projektet 'Extended clarinet' - Nya sätt att interagera med musikinstrument genom sensorer och databehandling

Jag har ingått i forskningsprojektet EFESOS - Environmental Friendly efficient Enjoyable and Safety Optimized Systems som drivits av Volvo cars

Min del var WP 1.1 Flexible and adaptive driver information. Task 1. Personalization - Alltså hur man ska kunna anpassa förarens gränssnitt på bästa sätt för individen eller olika förargrupper för att skapa en säker och trivsam bilkörning! 

Jag har även varit del av det avslutade projektet OPTIVe - Optimized system integration for safe interaction in vehicles

Undervisning

Nuvarande undervisning

D0037A Design: teori och praktik
D0026A Grafiska användargränssnitt
D7007A Formgivning
D7015A Interaktionsdesign
P0067A Människa-maskin interaktion
P7031A Användbarhet
Handledning i examensarbeten och projektkurser

Publikationer

Artikel i tidskrift

Guidelines for a mobile tool to address human factors issues in aircraft maintenance (2019)

Normark. C, Tretten. P
International Journal of Human Factors and Ergonomics
Konferensbidrag

Designing with action layers (2018)

A bottom-up approach to explore product interaction for intuitive use
Normark. C
Ingår i: Proceedings of the 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, The Design Society, 2018
Konferensbidrag

HealthCloud (2018)

promoting healthy living through co-design of user experiences in a digital service
Wikberg-Nilsson. Å, Normark. C, Björklund. C, Axelsson. S
Ingår i: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, 2018, 2018
Konferensbidrag

Norm creativity in student design projects (2018)

One approach to creating sustainable societies
Öhrling. T, Normark. J, Wikberg-Nilsson. Å
Ingår i: Proceedings of the 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, E and PDE 2018, s. 344-349, 2018
Konferensbidrag

Experiences of educational reform (2017)

Implementation of cdio at industrial design engineering
Wikberg Nilsson. Å, Normark. J, Törlind. P, Öhrling. T
Ingår i: Proceedings of the 13th International CDIO Conference, University of Calgary, Calgary, Canada, June 18-­22, 2017, University of Calgary Press, 2017, University of Calgary Press, 2017