$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag arbetar som Controller inom ekonomistyrning med inriktning mot forskning och externfinansiering. Jag är processledare för planerings- och uppföljningsprocessen, med fokus på budget och uppföljning.

Kontakta mig ifall du har frågor kring exempelvis

- Budgetering

- Prognosarbete

- Uppföljning

- Projektredovisning

- Ekonomistyrning

- Forskningsfinansiering

- Indirekta kostnader