Skip to content
Cecilia Ferm-Almqvist
Cecilia Ferm-Almqvist

Cecilia Ferm-Almqvist

Chaired Professor
Luleå University of Technology
Musical Performance

Publications

Article in journal

Spotify as a case of musical Bildung (2021)

Ferm Almqvist. C, Leijonhufvud. S, Ekberg. N
Nordic Research in Music Education, Vol. 2, nr. 1, s. 89-113
Chapter in book

Ett fenomenologiskt perspektiv på den gränsöverskridande forskningens villkor och möjligheter (2020)

Ekberg. N, Ferm Almqvist. C
Part of: Explorativ bildning i strömmande medier
Collection (editor)

Explorativ bildning i strömmande medier (2020)

Spotify som ett case
Ferm Almqvist. C, Leijonhufvud. S, Ekberg. N
Chapter in book

Spotify, ett sätt att vara – om musikaliskt blivande och dess förutsättningar (2020)

Ferm Almqvist. C, Leijonhufvud. S, Ekberg. N
Part of: Explorativ bildning i strömmande medier
Conference paper

Evolving musical Bildung in streaming media – Spotify as a case (2018)

Reflections upon a pilot study
Ferm Almqvist. C, Ekberg. N, Leijonhufvud. S
Part of: Konferensbidrag, Vart är musiken på väg? Perspektiv från forskning, bransch och politiker, s. 10-11, Mirac (Music Focused Interdisciplinary Research & Analysis Center), 2018