Hoppa till innehållet
Charlotta Söderberg
Charlotta Söderberg

Charlotta Söderberg

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
charlotta.soderberg@ltu.se
0920-492383
A318 Luleå

Charlotta Söderberg är verksam som biträdande professor vid Statsvetenskapliga enheten, Luleå tekniska universitet. Hon har en ledande roll inom sekretariatet för Arctic Five (2023-2025) samt koordinerar initiativet för att bygga ett nytt Centrum för Arktis och Antarktis/Centre for the Arctic and Antarctic vid LTU. Hon har en docentur (2023) i statsvetenskap vid LTU, en filosofie doktorsexamen (2011) i statsvetenskap från Umeå universitet och en politices magister (2004) i statsvetenskap från LTU. Hon har även studerat vid School of Politics, International Relations and the Environment (SPIRE), Keele University, UK. 

Forskning

Charlotta Söderbergs forskning fokuserar främst på miljöintegrering, flernivåstyrning, policylärande och institutionell analys med ett empiriskt fokus kring miljöpolicy i allmänhet och energi- klimat-, och vattenpolicy i synnerhet. Charlotta har lång erfarenhet av forskning inom ramen för såväl statsvetenskapliga som tvärvetenskapliga forskningsprojekt, hon deltar kontinuerligt i såväl svenska som internationella konferenser och är för närvarande aktiv inom ett flertal svenska och internationella forskningsprojekt. 

Pågående forskningsprojekt

Charlotta Söderberg är verksam inom följande forskningsprojekt:

Tidigare forskningsprojekt/expertuppdrag

Charlotta har medverkat som expert och författare i studien Biodiversity and Ecosystem Services in Nordic Coastal Ecosystems - an IPBES-like assessment (Nordiska ministerrådet 2016-2018). 

Charlotta är ofta anlitad som politisk kommentator i media och medverkade som expert och författare i rapporten Snabbtänkt: Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare.

Charlottas tidigare forskning har bedrivits inom ramen för följande projekt:  

I Charlotta Söderbergs avhandling, Multi-sector environmental policy integration in bioenergy: policy learning across sectors and levels? analyserades integreringen av miljöaspekter i bioenergipolicy i flernivåperspektiv. Här analyserades hur svensk bioenergipolitik har utvecklats under de senaste trettio åren, med avseende på hänsyn till miljöaspekter. Vidare studerades också bioenergipolitiken på europeisk nivå och på svensk regional/lokal nivå för att undersöka hur det politiska systemets uppdelning i flera nivåer påverkar möjligheterna för miljöintegrering. I avhandlingen undersöktes främst vilka politiska, institutionella och ekonomiska faktorer som kan förklara utvecklingen; vad kännetecknar de perioder då intresset för jordbruksbaserad bioenergi ökat/minskat; samt vilken typ av bioenergi som prioriterats och varför.

Undervisning

Charlotta Söderberg undervisar på följande kurser vid LTU:

S0005N Politisk teori 

S0042N Fördjupning i statsvetenskaplig teori

S0043N Statsvetenskaplig metod

S0035N Examensarbete i statsvetenskap, kandidat

S0045N Miljöpolitikens villkor - samhällsvetenskapliga perspektiv på klimat- och miljöutmaningar

S7015N Politisk institutionalism

S7017N Offentliga aktörer i arbete

Vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, har Charlotta Söderberg undervisat på följande kurser:

Environmental Governance, 7,5 hp (Statsvetenskap B); Demokrati, policy och ledarskap i Sverige, Norden och Europa, 15 hp (Mastersprogrammet i public management); Internationell politik, 7,5 hp (Statsvetenskap A); Environmental policy and administration, 7,5 hp; Politik och Samhälle, 7,5 hp; Politisk teori, 7,5 hp(Statsvetenskap A).

Övrigt

Charlotta Söderberg är ledamot i styrelsen för Statsvetenskapliga förbundet/Swedish Political Science Association (SWEPSA 2022-)

Charlotta Söderberg är ledamot i redaktionsrådet för Statsvetenskaplig tidskrift (2019-) och är en ofta anlitad granskare av manus för ett flertal internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Charlotta Söderberg är Utbildningsledare, program för Naturresursförvaltning, master, 120hp vid LTU (2023-).

Tidigare uppdrag

Charlotta Söderberg har tidigare varit Utbildningsledare, program för magisterprogrammet Utredning, 60hp vid LTU (2019-2023).

Charlotta Söderberg har tidigare varit Utbildningsledare, program för utbildningsprogrammet Statsvetenskap, kandidat vid LTU (2012-2018).

Vid Umeå universitet har Charlotta Söderberg haft följande övriga uppdrag: Statsvetenskapliga institutionens miljörepresentant (2006-2011). Styrelseledamot i statsvetenskapliga institutionens doktorandråd (ersättare ht 2006, ordinarie 2008-2009).

Publikationer

Artikel i tidskrift

Clash or concert in European forests? Integration and coherence of forest ecosystem service–related national policies (2023)

Lindahl. K, Söderberg. C, Lukina. N, Tebenkova. D, Pecurul. M, Pülzl. H, et al.
Land use policy, Vol. 129
Artikel i tidskrift

Nuancing the spheres of authority of chiefs: State perspectives on hybrid governance (2023)

Dahlberg. M, Söderberg. C
Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions
Artikel i tidskrift

The link between collaborative governance design and markers of legitimacy: Comparing Swedish water- and large carnivore management (2021)

Söderberg. C, Sandström. A, Lundmark. C, Nilsson. J
Environmental Policy and Governance, Vol. 31, nr. 6, s. 563-579
Artikel i tidskrift

The Swedish climate policy framework as a means for climate policy integration (2021)

an assessment
Matti. S, Petersson. C, Söderberg. C
Climate Policy, Vol. 21, nr. 9, s. 1146-1158
Artikel i tidskrift

Adaptive capacity in different multi-level governance models (2020)

a comparative analysis of Swedish water and large carnivore management
Sandström. A, Söderberg. C, Nilsson. J
Journal of Environmental Management, Vol. 270