Hoppa till innehållet
Christo Dordlofva
Christo Dordlofva

Christo Dordlofva

Forskare
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
christo.dordlofva@ltu.se
0920-493540
Luleå

Additiv tillverkning i rymdapplikationer

Christos forskning fokuserar på design- och kvalificering av produkter i rymdapplikationer tillverkade med metallisk additiv tillverkning (AM), eller 3D-printning. Våren 2020 disputerade Christo med avhandlingen "Qualification Aspects in Design for Additive Manufacturing". Inom industrin har Christo jobbat med utveckling av komponenter för raketmotorer vid GKN Aerospace i Trollhättan.

AM möjliggör design av produkter med komplexa geometrier, optimerad topologi och integrerade funktioner, vilket är lockande för rymdindustrin med högriskprodukter i låga produktionsvolymer. Samtidigt så är processinstabilitet och materialdefekter hämmande för direkt implemenentation av AM i kritiska produkter som ej får fallera. Rymdapplikationer är speciellt utsatta eftersom det inte är möjligt att reparera eller byta ut skadade delar.

Produktkvalitet inom AM är en fråga om att förstå produktdesignen OCH att kontrollera AM-processen. En förståelse för möjligheterna och begränsningarna med AM-processen behövs för att fullt utnyttja AM i utvecklingen av nya och innovativa produkter. Målet med Christos forsknings är att bidra till industrialiseringen av AM i rymdapplikationer genom att förstå de viktiga stegen i design och kvalificering av AM-produkter.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Innovation in a box: exploring creativity in design for additive manufacturing in a regulated industry (2022)

Lindwall. A, Dordlofva. C, Rönnbäck Öhrwall. A, Törlind. P
Journal of engineering design (Print), Vol. 33, nr. 8-9, s. 567-586
Konferensbidrag

Surface Roughness and Design for Additive Manufacturing: A Design Artefact Investigation (2022)

Obilanade. D, Törlind. P, Dordlofva. C
Ingår i: DESIGN2022, s. 1421-1430, Cambridge University Press, 2022, 168
Konferensbidrag

Surface Roughness Considerations in Design for Additive Manufacturing - A Literature Review (2021)

Obilanade. D, Dordlofva. C, Törlind. P
Ingår i: Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED21), s. 2841-2850, Cambridge University Press, 2021