Christo Dordlofva
Christo Dordlofva

Christo Dordlofva

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
christo.dordlofva@ltu.se
0920-493540
A3548 Luleå

Additiv tillverkning i rymdapplikationer

Doktorand sedan september 2015 som fokuserar på design- och kvalificeringsmetoder för metallisk additiv tillverkning (AM) eller 3D-printning i rymdapplikationer. Har sex års industrierfarenhet inom utveckling av komponenter för raketmotorapplikationer vid GKN Aerospace.

AM möjliggör design av produkter med komplexa geometrier, optimerad topologi och integrerade funktioner, vilket är lockande för rymdindustrin med högriskprodukter i låga produktionsvolymer. Samtidigt så är processinstabilitet och materialdefekter hämmande för direkt implemenentation av AM i kritiska produkter som ej får fallera. Rymdapplikationer är speciellt utsatta eftersom det inte är möjligt att reparera eller byta ut skadade delar.

Produktkvalitet inom AM är en fråga om att förstå produktdesignen OCH att kontrollera AM-processen. En förståelse för möjligheterna och begränsningarna med AM-processen behövs för att fullt utnyttja dem i utvecklingen av nya och innovative produkter. Målet med mitt forskningsprojekt är att bidra till industrialiseringen av AM i rymdapplikationer genom att förstå de viktiga stegen i design och kvalificering av AM-produkter.

Publikationer

Konferensbidrag

Drivers and Guidelines in Design for Qualification using Additive Manufacturing in Space Applications (2019)

Dordlofva. C, Borgue. O, Panarotto. M, Isaksson. O
Ingår i: Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering Design (ICED19), s. 729-738, The Design Society, 2019
Konferensbidrag

Using Demonstrator Hardware to Develop a Future Qualification Logic for Additive Manufacturing Parts (2019)

Dordlofva. C, Brodin. S, Andersson. C
Ingår i: Proceedings of the 70th International Astronautical Congress (IAC) 2019, International Astronautical Federation, 2019
Konferensbidrag

Design for Qualification (2018)

A Process for Developing Additive Manufacturing Components for Critical Systems
Dordlofva. C, Törlind. P
Ingår i: Proceedings of NordDesign: Design in the Era of Digitalization, 2018
Konferensbidrag

Additive Manufacturing and the Product Development Process (2017)

insights from the Space Industry
Lindwall. A, Dordlofva. C, Öhrwall Rönnbäck. A
Ingår i: he 21th International Conference on Engineering Design (ICED17), 21-25 August 2017, University of British Columbia, Vancouver, Canada : proceedings of ICED17, s. 345-354, 2017