Christina Edin
Christina Edin

Christina Edin

Samordnare, Tjänsteledig
Luleå tekniska universitet
VSS Studentservice
Verksamhetsstöd
Christina.Edin@ltu.se
0920-493373
C333 Luleå

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Studenter som har en dokumenterad funktionsnedsättning har möjligheter att få särskilt pedagogiskt stöd kopplat till studierna. Det är jag som samordnar och fattar beslut om det. På campusorterna Piteå, Skellefteå och Filipstad finns studievägledare som ansvarar för samordningen på respektive ort.

Läs mer på "funkasidan": www.ltu.se/funka

Ansökan om stöd gör studenten via ett digitalt system som kallas "NAIS". Läs mer här: https://www.ltu.se/student/Tjanster-och-service/Funka/Ansok-om-stod 

Jag samverkar med mina samordnarkollegor på lärosäten runt om i Sverige och även i andra länder och deltar i olika utvecklingsprojekt. Mer information finns på www.studeramedfunktionshinder.nu