Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Christer Grafström

IT-administratör
Luleå tekniska universitet
Infrastruktur och teknisk support
Verksamhetsstöd
christer.grafstrom@ltu.se
0920-493812
E1109b Luleå

IT-SERVICE
IT-service är universitetets leverantör av IT med ansvar för samtliga system och tjänster samt inköp av gemensam mjuk- och hårdvara. IT-service producerar och levererar IT-tjänster samt utför förvaltning av IT-system och utvecklingsarbete i utvecklingsprojekt.

Support Mac/windows/Linux
Delområdet support svarar för att ge användarstöd inom universitetets IT-miljö på alla campus. I användarstödet ingår det att svara på frågor, ta emot beställningar av olika slag och arbeta med att återställa funktioner i den dagliga IT-miljön samt support lärosalar. Inom support lärosalar hjälper vi användare som behöver teknikstöd för genomförande av utbildning. Service Desk är en funktion inom delområdet.

Infrastruktur - Mac
Här ingår allt underhåll och drift av universitetets gemensamma IT-miljö, vilket innebär backup, lagring, nät etc. Underhåll och vidareutveckling av den tekniska hårdvaran och bakomliggande problem löses så att IT-miljön fungerar tillfredsställande.