Christoforos Kanellakis
Christoforos Kanellakis

Christoforos Kanellakis

Forskningsassistent
Luleå tekniska universitet
Reglerteknik
Signaler och system
Institutionen för system- och rymdteknik

Publikationer

Artikel i tidskrift

Deploying MAVs for autonomous navigation in dark underground mine environments (2020)

Mansouri. S, Kanellakis. C, Kominiak. D, Nikolakopoulos. G
Robotics and Autonomous Systems, Vol. 126
Konferensbidrag

Autonomous MAV Navigation in Underground Mines Using Darkness Contours Detection (2019)

Mansouri. S, Arranz. M, Kanellakis. C, Nikolakopoulos. G
Paper presented at : 12th International Conference on Computer Vision Systems (ICVS 2019)
Artikel i tidskrift

Guidance for Autonomous Aerial Manipulator Using Stereo Vision (2019)

Kanellakis. C, Nikolakopoulos. G
Journal of Intelligent and Robotic Systems
Konferensbidrag

Towards Autonomous Surveying of Underground Mine using MAVs geogeo (2019)

Kanellakis. C, Mansouri. S, Georgoulas. G, Nikolakopoulos. G
Paper presented at : 27th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Patras, Greece, June 6-8, 2018