Christoffer Caesar
Christoffer Caesar

Christoffer Caesar

Institutionsadministratör
Luleå tekniska universitet
VSS KKL, VSS KKL Piteå
Verksamhetsstöd, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
christoffer.caesar@ltu.se
0911-72672
L220 Piteå

Som institutionsadministratör på institutionen för KKL, stationerad i Piteå, jobbar jag i främsta hand med personalärenden.

Mina främsta arbetsuppgifter är:

 • Anställningar
 • Arvoden
 • Tidrapporter
 • Introduktion av nya medarbetare
 • Allmän administration och service till chefer och medarbetare

Men även med:

 • Prefektbeslut
 • Frågor om migrations- och skatteärenden
 • Hantering av avtal med gästlärare och konsulter
 • Beställningar
 • IT-beställningar
 • Registrering i diariet
 • Arkivering
 • Posthantering
 • Arrangemang inför licentiatseminarium och disputationer

Med mera.

Hos mig kan du hämta Kammarkollegiets försäkringskort för utrikes tjänsteresor.

Jag stöttar i första hand avdelningen för Musik, Media och Teater (MMT) vid Campus Piteå, men oavsett avdelningstillhörighet är du alltid välkommen att kontakta mig vid frågor så ska jag göra mitt bästa för att hänvisa dig vidare om jag inte kan svara på dina frågor direkt.

Om jag inte är på plats kan du vända dig till institutionsadministratör Maria Wallström (Luleå) eller administrativ chef vid KKL, Kerstin Pettersson.