Christina Lundebring
Christina Lundebring

Christina Lundebring

Ekonom
Luleå tekniska universitet
VSS TVM Projektekonomer
Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Christina.Lundebring@ltu.se
0920-493365
E112 Luleå

Jag arbetar som projektekonom vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik. Som projektekonom tillhör jag verksamhetsstödet vid LTU. Jag sköter den ekonomiska redovisningen för ämnena Produktionsutveckling och Materialmekanik i nära samråd med ämnesföreträdare och övriga i verksamheten.

Arbetsuppgifter:

  • Budget och prognos
  • Bokslut och uppföljning
  • Ekonomiska beslutsunderlag
  • Kontakter med finansiärer och andra intressenter