Christina Wanhainen

Titel: Biträdande professor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Malmgeologi
Avdelning: Geovetenskap och miljöteknik
Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: Christina.Wanhainen@ltu.se
Telefon: 0920-492401
Rum: F836 - Luleå »
Ort: Luleå

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, SBN

[http://www.ltu.se/org/sbn/Institutionen-for-samhallsbyggnad-och-naturresurser-1.67038]

Avdelningen för Geovetenskap och miljöteknik

[http://www.ltu.se/org/sbn/Avdelningar/Geovetenskap-och-miljoteknik/Avdelningen-for-geovetenskap-och-miljoteknik-1.67042]

Malmgeologi

[http://www.ltu.se/research/subjects/Malmgeologi/Malmgeologi-1.66770]

Forskningsprojekt

Hitta fler i publikationsportalen

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 26 april 2007

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016