Christer Wiklund
Christer Wiklund

Christer Wiklund

Luleå

Christer Wiklund, fil.dr i pedagogik, professor i musikpedagogik.

Christer Wiklund är utbildad musikpedagog med bred erfarenhet av arbete inom universitet och högskola som lärare och ledare. Christer är ofta anlitad som sakkunnig inom det musikpedagogiska området i Sverige och internationellt. Han var under sin tid som prefekt för Musikhögskolan (1997-2005) med i uppbyggnaden av nya utbildningar och forskning, samt tillkomsten av företagsbyn Acusticum och Studio Acusticum (konserthuset).