Conny Hökfors
Conny Hökfors

Conny Hökfors

Conny Hökfors, som är civilingenjör och teknisk lic. och arbetar med samverkan mellan Luleå tekniska universitet och näringsliv.

Conny har tidigare arbetat som projektledare inom IT-området men också inom massa & pappersindustrin med produkt och processutveckling.

Fritiden ägnas åt resor, träning och motorcykelåkning. 
 

Vill du öka ditt företags konkurrenskraft?

Boka ett möte med mig