Hoppa till innehållet
Cristina Ramos Cáceres
Cristina Ramos Cáceres

Cristina Ramos Cáceres

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
cristina.ramos.caceres@ltu.se
0920-493024
T3064 Luleå

Cristinas forskning inom arkitektur och stadsstudier är inriktad på relationen mellan stads och energi system. Hon kartlägger för  datacentrets spillvärme användning fenomen  i Sverige för att undersöka dess juridiska, fysiska och sociotekniska processer och konsekvenser. Det övergripande målet är att integrera den framväxande energiintensiv industri, som datacenterindustrin, i det lokala sammanhanget och maximera dess inverkan genom en sammanhägande fysisk och energi planneringsmethod

 

Forskningsprojekt

 

Multifunctional Data Centers [Cloudberry Data Centers, Energimyndigheten]

  • Detta projekt fokuserar på analys av specifika urbana faktorer som skulle kunn underlätta integrationen av datacenter i stadsmiljön genom deras användning av överskottsvärme i en lokal kontext.

DC-farming [Vinnova]

  • Detta projekt studerar utmaninggar och mjöligheterna med industriell symbios mellan datacenters överskottsvärme och växthusodling, speciellt med användning av norra Sverige som fallstudieregion.

Mapping data for circularity [Creaternity]

  • Syftet med detta projekt är att förhindra missade möjligheter till cirkularitet genom en kartläggningsprocess där data avseende fysiska och energiplanerande aspekter kan visualiseras och modeleras i lämplig skala för att underlätta beslutsprocesser angående framtida stadsutveckling (t.ex. bostadsutveckling, industrisutveckling, m.m.)

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Data-Center Farming: Exploring the Potential of Industrial Symbiosis in a Subarctic Region (2022)

Ramos Caceres. C, Törnroth. S, Vesterlund. M, Johansson. A, Sandberg. M
Sustainability, Vol. 14, nr. 5
Konferensbidrag

Analysis of Urban Scale Factors for Data Center Waste-heat Use (2020)

Three Case Studies in Sweden
Ramos Cáceres. C, Sandberg. M, Sotoca. A
Ingår i: PLEA 2020 - Planning Post Carbon Cities, Proceedings of the 35th International Conference on Passive and Low Energy Architecture: A Coruña, 1st - 3rd September 2020, s. 1638-1643, University of A Coruña, 2020
Konferensbidrag

Data center and the city (2019)

A potential for urban synergies.
Ramos Cáceres. C, Sandberg. M, Sotoca. A
Ingår i: AESOP 2019 Conference, Book of Papers, s. 2072-2080, Università Iuav di Venezia, 2019