Hoppa till innehållet
Dag Avango
Dag Avango

Dag Avango

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
dag.avango@ltu.se
0920-491573
A306 Luleå

Dag Avango är professor i historia, specialiserad inom teknikhistoria och kulturarv, med fokus på senmodern tid. Hans forskning ligger vid gränssnittet mellan arkeologi och historia, kombinerande teoretiska ansatser och metoder från historia, arkeologi, critical heritage studies och STS. I sin forskning har Avango undersökt interaktionen mellan människor och ting i historiska förändringsprocesser. Hans fokus har varit på polartrakternas historia och kulturarv – Arktis och Antarktis – med inriktning på frågeställningar om hur och varför olika historiska förändringsprocesser har ägt rum där och vilka konsekvenser dessa har fått för människor och miljöer. Avangos historiska forskning har en tonvikt på naturresursutvinningens historia och inom kulturarvforskningen på industrisamhällets kulturarv.

Dag Avango har ofta inriktat sin forskning och undervisning på viktiga samhällsutmaningar i vår samtid – dels genom att förklara de historiska orsakerna till händelser och processer i nuet, dels genom att förklara hur människor har hanterat olika företeelser i det förflutna, vad resultatet blev och varför. Inriktningen föranleds av en övertygelse om att ämnet historia är av central betydelse för att hantera vår tids stora utmaningar.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Heritage for the Future (2022)

Narrating Abandoned Mining Sites
Avango. D, Lépy. É, Brännström. M, Heikkinen. H, Komu. T, Pashkevich. A, et al.
Ingår i: Resource Extraction and Arctic Communities: The New Extractivist Paradigm
Kapitel i bok, del av antologi

Mining Towns in Transition (2022)

Arctic Legacies
Malmgren. J, Avango. D, Persson. C, Nilsson. A, Rodon. T
Ingår i: Resource Extraction and Arctic Communities
Kapitel i bok, del av antologi

Remediating Mining Landscapes (2022)

Flyen. A, Avango. D, Fischer. S, Winqvist. C
Ingår i: Resource Extraction and Arctic Communities: The New Extractivist Paradigm
Artikel i tidskrift

The making and re-making of high modernist towns in the Circumpolar North (2022)

Avango. D, Pashkevich. A, Rodon. T
The Extractive Industries and Society, Vol. 12