Dagny Filipp-Granlund
Dagny Filipp-Granlund

Dagny Filipp-Granlund

Utbildningsadministratör
Luleå tekniska universitet
VSS ETS
Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Dagny.Filipp-Granlund@ltu.se
0920-492158
A3116 Luleå

Som utbildningsadministratör på ETS arbetar jag med administration kring:

  • Tentamen
  • Lärplattform
  • Examensarbete
  • Kursutvärdering
  • Tillgodoräknanden
  • Ladok - resultatrapportering, kurslistor, uppföljning

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Kameraövervakning (2012)

ur ett juridiskt perspektiv
Wahlund. J
Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp
Rättsvetenskap, kandidat, Examensarbete, minst 15 hp