$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Som utbildningsadministratör på ETS arbetar jag med administration kring:

  • Tentamen
  • Lärplattform
  • Examensarbete
  • Kursutvärdering
  • Tillgodoräknanden
  • Ladok - resultatrapportering, kurslistor, uppföljning