Hoppa till innehållet
Biswajit Dalai
Biswajit Dalai

Biswajit Dalai

Doktorand, MC
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
biswajit.dalai@ltu.se
0920-491712
E863 Luleå

Akademisk bakgrund

Kandidatexamen i metallurgisk och materialteknik från National Institute of Technology, Rourkela, Indien
Masterexamen i materialvetenskap från University of Cincinnati, USA

Forskningsprojekt: European Network for Alloys Behaviour Laws Enhancement (ENABLE)

ENABLE-projektet har fått finansiering från Europeiska unionens Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Networks (ITN) H2020-MSCA-ITN-2017 enligt bidragsavtal nr 764979. Detta är ett samarbetsprojekt som omfattar 5 universitet och 12 industriella parter baserade i 6 europeiska länder.

Forskningsämne: Experimentell karaktärisering och modellering av aluminiumlegeringars mekaniska beteende vid varierande termomekaniska belastningar.

Syftet med forskningen är att identifiera de mekanismer som styr den mekaniska responsen för de studerade aluminiumlegeringarna inom  ett brett spektrum av temperaturer, töjningar och töjningshastigheter. Det inkluderar studier av beteendet vid höga töjningshastigheter med användning av Split-Hopkinson kompressions provning såväl som Gleeble kompressionsprovning vid lägre töjningshastigheter. Mikrostrukturkarakterisering av de testade proverna kommer att utföras för att formulera, kalibrera och validera materialmodeller för fenomen som fasomvandlingar, dynamisk rekristallisation och korntillväxt vid deformation vid höga temperaturer och töjningshastigheter. Vidare kommer också forskningsarbetet simuleringar av tillverkningsprocesser där extrema töjningshastigheter och temperaturer uppstår, som exempelvis vid skärande bearbetning eller vid friktionssvetsning (Friction Stir Welding).

Handledare

Huvudhandledare: Lars-Erik Lindgren
Assisterande handledare: Paul Åkerström