Daniel Fjellborg
Daniel Fjellborg

Daniel Fjellborg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
daniel.fjellborg@ltu.se
0920-491029
A526 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Coalitions, learning and negotiation in the formation of new marine protection areas (2017)

Sandström. A, Morf. A, Fjellborg. D
Paper presented at : 23rd International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), Umeå, Sweden, 2017, 19-22 June
Rapport

Fjällnära Gruvdrift? (2016)

Konflikter om vägar till hållbarhet
Lindahl. K, Zachrisson. A, Wiklund. R, Matti. S, Fjellborg. D
Rapport

Konflikter om gruvetablering (2016)

Lokalsamhällets aktöreroch vägar till hållbarhet : slutrapport
Lindahl. K, Zachrisson. A, Wiklund. R, Matti. S, Fjellborg. D, Johansson. A, et al.