Daniel Fjellborg
Daniel Fjellborg

Daniel Fjellborg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
daniel.fjellborg@ltu.se
0920-491029
A526 Luleå

Forsknings- och intresseområde

  • Politiskt deltagande 
  • Sociala rörelser
  • Naturresursförvaltning och -konflikter
  • Tolkande forskningsmetod

Nuvarande forskning

Mitt avhandlingsarbete fokuserar på politiskt deltagande i form av sociala rörelser relaterade till mineralutvinning. Målet med avhandlingen är utveckla förståelsen av hur rörelseaktörers tolkar sina möjligheter att påverka samhället och delta i det politiska systemet samt hur dessa tolkningar formar handling. I avhandlingen använder jag mig av politiskt process teori samt frame teori.  

Undervisning

  • Politisk teori (S0005N)
  • Politik och policy i den Europeiska Unionen (S0026N)
  • Sveriges politiska och rättsliga system (P0006N)

Akademisk bakgrund

Jag har en Politices masterexamen från Uppsala universitet (2015) och har arbetat som forskningsassistent vid Uppsala universitet samt Luleå tekniska universitet. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Assessing and explaining policy coherence (2020)

A comparative study of water governance and large carnivore governance in Sweden
Sandström. A, Söderberg. C, Lundmark. C, Nilsson. J, Fjellborg. D
Environmental Policy and Governance, Vol. 30, nr. 1, s. 3-13
Konferensbidrag

Coalitions, learning and negotiation in the formation of new marine protection areas (2017)

Sandström. A, Morf. A, Fjellborg. D
Paper presented at : 23rd International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), Umeå, Sweden, 2017, 19-22 June
Rapport

Fjällnära Gruvdrift? (2016)

Konflikter om vägar till hållbarhet
Lindahl. K, Zachrisson. A, Wiklund. R, Matti. S, Fjellborg. D
Rapport

Konflikter om gruvetablering (2016)

Lokalsamhällets aktöreroch vägar till hållbarhet : slutrapport
Lindahl. K, Zachrisson. A, Wiklund. R, Matti. S, Fjellborg. D, Johansson. A, et al.