Hoppa till innehållet
Daniel Fjellborg
Daniel Fjellborg

Daniel Fjellborg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
daniel.fjellborg@ltu.se
0920-491029
A526 Luleå

Forsknings- och intresseområde

  • Politiskt deltagande 
  • Sociala rörelser
  • Naturresursförvaltning och -konflikter
  • Tolkande forskningsmetod

Nuvarande forskning

Mitt avhandlingsarbete fokuserar på politiskt deltagande i form av sociala rörelser relaterade till mineralutvinning. Målet med avhandlingen är utveckla förståelsen av hur rörelseaktörer tolkar sina möjligheter att påverka samhället och delta i det politiska systemet samt hur dessa tolkningar formar handling. I avhandlingen använder jag mig av olika teorier om rörelsers socio-politiska kontext samt frame analys.  

Undervisning

  • Politisk teori (S0005N)
  • Politik och policy i den Europeiska Unionen (S0026N)
  • Sveriges politiska och rättsliga system (P0006N)

Akademisk bakgrund

Jag har en Politices masterexamen från Uppsala universitet (2015) och har arbetat som forskningsassistent vid Uppsala universitet samt Luleå tekniska universitet. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

What to do when the mining company comes to town? Mapping actions of anti-extraction movements in Sweden, 2009–2019 (2022)

Fjellborg. D, Lindahl. K, Zachrisson. A
Resources policy, Vol. 75
Artikel i tidskrift

Disputed Policy Change (2021)

The Role of Events, Policy Learning, and Negotiated Agreements
Sandström. A, Morf. A, Fjellborg. D
Policy Studies Journal, Vol. 49, nr. 4, s. 1040-1064
Artikel i tidskrift

Krokiga vägar mot marina nationalparker (2021)

Morf. A, Sandström. A, Sara. S, Fjellborg. D
Havsutsikt, nr. 2
Artikel i tidskrift

Assessing and explaining policy coherence (2020)

A comparative study of water governance and large carnivore governance in Sweden
Sandström. A, Söderberg. C, Lundmark. C, Nilsson. J, Fjellborg. D
Environmental Policy and Governance, Vol. 30, nr. 1, s. 3-13
Konferensbidrag

Coalitions, learning and negotiation in the formation of new marine protection areas (2017)

Sandström. A, Morf. A, Fjellborg. D
Paper presented at : 23rd International Symposium on Society and Resource Management (ISSRM), Umeå, Sweden, 2017, 19-22 June