Daniel Hedman
Daniel Hedman

Daniel Hedman

Forskningsassistent, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Tillämpad fysik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
daniel.hedman@ltu.se
0920-493094
E185 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

A high entropy B4(HfMo2TaTi)C and SiC ceramic composite (2019)

Zhang. H, Hedman. D, Feng. P, Han. G, Akhtar. F
Paper presented at : XVI ECerS CONFERENCE
Artikel i tidskrift

A high-entropy B4(HfMo2TaTi)C and SiC ceramic composite (2019)

Zhang. H, Hedman. D, Feng. P, Han. G, Akhtar. F
Dalton Transactions, Vol. 48, nr. 16, s. 5161-5167