Hoppa till innehållet
Davor Mujezinovic
Davor Mujezinovic

Davor Mujezinovic

Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
davor.mujezinovic@ltu.se
0920-492822
Luleå

Universitetsadjunkt

Bakgrund

Utbildad inom finansiell ekonomi (BSc, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet), politisk ekonomi (MA, University of Manchester) och sociologi (PhD, Lancaster University). Min avhandling var ett tvärvetenskapligt projekt, som analyserade exporten av e-avfall till utvecklingsländer och dess informella återvinning, samt de miljömässiga och samhälleliga konsekvenser detta har, ur ett politiskt-ekonomiskt, miljömässigt, sociologiskt, geografiskt och industriellt-ekologiskt perspektiv.

Forskningsområden

Mina forskningsintressen är framförallt ekonomisk sociologi och miljösociologi, och interaktionen mellan natur och samhälle . Jag använder mig främst av ett ekomarxistiskt och ekologiskt-ekonomiskt perspektiv, grundat i den kritiska realismens vetenskapsfilosofi.

Publikationer

Danielsson E, Gunneriusson H, Mujezinovic D, Olausson P M, Öhman S (2021) Länsstyrelsen Västernorrland – Intern utvärdering av kirsledningsarbete med anledning av Covid‐19, Mittuniversitetet, Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap, Risk och krisforskningscentrum

Olausson P, Kayayan V A, Alirani G, Danielsson E, Lundgren M, Mujezinovic D, Petersson F, Öhman S (2021) Sandvikens kommun – Hanteringen av Corona-pandemin våren 2020, Mittuniversitetet, Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap, Risk och krisforskningscentrum

Mujezinovic D (2020) The global industrial metabolism of e-waste trade: A Marxian ecological economics approach, doktorsavhandling Lancaster University
https://doi.org/10.17635/lancaster/thesis/1137

Mujezinovic D (2019) Electronic Waste in Guiyu: A City under Change?, Arcadia (Summer)
https://arcadia.ub.uni-muenchen.de/arcadia/article/view/221

Konferensbidrag

Mujezinovic D (2016), 'Marxist ecological economics in theory and practice: industrial metabolic rifts and unequal ecological exchange', paper presented at the ABF (Arbetarnas bildningsförbunds) Marx2016 conference "Att förändra en förändrad värld", 15 - 16 October 2016

Mujezinovic D (2016) 'Growth and Accumulation Under Capitalism and the Impossibility of Degrowth', paper presented at the 5th International Degrowth Conference in Budapest, 2016

Mujezinovic D (2015), 'Environmental Issues as Conflicts of Value', paper presented at the Green Economics 'Philosophy of Social Justice & Economics of Social Justice Conference' at Trinity College, the University of Oxford, September 17th 2015

Mujezinovic D (2015), 'Global Industrial Metabolism and E-Waste Dumping in the Agbobloshie suburb of Accra, Ghana - A Marxian Ecological Economics Approach', paper presented at the 11th International Conference of the European Society for Ecological Economics at the University of Leeds, 30 June – 3 July 2015