Dennis Groth
Dennis Groth

Dennis Groth

Denna sida är under bearbetning

Min bakgrund

Jag anställdes år 1999 som lärare i pedagogik vid dåvarande institutionen för  lärarutbildning och är från och med 2007 04 01 befordrad till lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och lärande. Jag har en bakgrund som adjunkt i grundskolans senare år samt även arbetat som kommunal musiklärare.

Examina

Ämneslärarexamen (1986) i ämnena musik och historia.
Filosofie kandidatexamen (1999) med huvudämnet pedagogik samt historia och religion.
Filosofie doktorsexamen (2007) med avhandlingen "Uppfattningar om specialpedagogiska insatser - aspekter ur ekevers och speciallärares perspektiv".

Övriga meriter

Ledarutbildning (2004).
Handledarutbildning (2004)

Vad gäller ledarskap så har jag under en längre period varit arbetsenhetsledare i grundskolans senare år samt samordningsansvarig for en utlokaliserad lärarutbildning vid Luleå tekniska universitet under två års tid.

Pedagogisk vision

Att verka för att belysa processer och strukturer inom utbildning och lärande så att dessa för andra blir synliggjorda.

Forskning

Min avhandling som jag disputerade på den 29 januari 2007 handlade om elever och speciallärares uppfattningar om de riktade åtgärderna inom den specialpedaogiska verksamheten (se bifogade länkar).
Efter min disputation så har jag för  två danska pedagogiska tidsskrifter skrivit en artikel med utgångspunkt i min avhandlings resultat samt planerar nu att skriva en artikel om den specialpedagogogiska verksamheten ur ett pedagogperspektiv.

Relaterade länkar