Denise Danielsson
Denise Danielsson

Denise Danielsson

Doktorand, Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
denise.danielsson@ltu.se
0920-493008
A2028 Luleå

Denise Danielsson är doktorand i engelska med didaktisk inriktning. Hon är en del av forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet. Denise började sina doktorandstudier i januari 2019.

Denises forskningsintressen handlar om ordinlärning i det svenska engelskklassrummet. Hon intresserar sig speciellt för läroböckernas roll för vokabulärsutveckling och utvecklingen av vokabulärsdjup. Hon använder sig av korpuslingvistiska metod i sina studier. Denise undervisar även i fristående kurser i engelska samt kurser på lärarprogrammen.