Hoppa till innehållet
Denise Bergström
Denise Bergström

Denise Bergström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
denise.bergstrom@ltu.se
0920-493008
C358 Luleå

Denise Bergström är doktorand i Engelska med didaktisk inriktning. Hon är en del av forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå Tekniska Universitet. Denise började sina doktorandstudier i januari 2019.

Denises avhandlingsprojekt handlar om ordinlärning i det svenska engelskklassrummet på högstadiet. Läroboken som verktyg för en strukturerad ordinlärning är av särskilt intresse. Projektet består av tre studier. Den första delstudien är en intervjustudie med verksamma engelsklärare på högstadiet där deras syn på ordkunskap och ordinlärning undersöktes. Den andra delstudien är en intervjustudie med läromedelsförfattare och redaktörer där de principer och idéer som styr utformningen av läromedel och deras ordinnehåll belystes. Den tredje och sista delstudien har läromedel som studieobjekt. Denise har skapat en korpus bestående av texterna i fem vanligt använda läromedel i engelska för att studera vokabulärinputen som ges genom arbetet med ett läromedel i klassrummet med avseende på, bland annat, vilka ord läromedlen ger stöd i att lära sig och om elever ges förutsättningar att lära sig orden (genom exempelvis repetition eller fokuserade vokabulärövningar).

Denise undervisar även i fristående kurser i engelska samt kurser på lärarprogrammen. 

Denise är medlem i the Swedish Association for the Study of English (SWESSE), Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA), European Second Language Association (EuroSLA) och Språklärararnas riksförbund.