Elin Bergström
Elin Bergström

Elin Bergström

Projektledare
Luleå tekniska universitet
Inre- och yttre miljö
Verksamhetsstöd
elin.bergstrom@ltu.se
0920-491857
B183 Luleå

Jag är projektledare inom verksamhetsområdet Inre- och yttre miljö, VSS. Jag är bland annat ansvarig för samordning av universitetets;

  • systematiska brandskyddsarbete
  • tillstånd samt hantering av brandfarliga varor
  • miljöledningssytem
  • strålskyddsarbete

Du når mig enklast på elin.bergstrom@ltu.se eller på telefon 0920-49 18 57.