Hoppa till innehållet
Elin Ruth
Elin Ruth

Elin Ruth

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
elin.ruth@ltu.se
0920-493173
R101 Luleå

Elin Ruth är doktorand i Engelska med didaktisk inriktning. Hon påbörjade sina doktorandstudier i oktober 2021 som en av deltagarna i forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning). Dessförinnan arbetade Elin som universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet. Hon är utbildad ämneslärare i svenska och engelska och har även undervisat inom vuxenutbildningen.

Elins avhandlingsprojekt utforskar kollaborativt skrivande som språkutvecklande arbetssätt i engelskundervisningen för år 4–6. Detta innefattar studier av elevers muntliga såväl som skriftliga interaktion vid samarbete kring textskapande. Projektet kommer att utföras tillsammans med verksamma engelsklärare.

Utöver sina doktorandstudier undervisar Elin främst i engelskkurser på grund- och ämneslärarprogrammen samt i den fristående kursen Kreativt skrivande på engelska. Elin har dessutom varit delaktig i att utveckla uppdragsutbildningar, bland annat i affärsengelska.