Elina Bryngemark
Elina Bryngemark

Elina Bryngemark

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Nationalekonomi
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Publikationer

Övrigt

Projekt: En hållbar omställning av energisystemet mot en ökad andel bioenergi (2016)

Lundmark. R, Wetterlund. E, Lundgren. J, Ouraich. I, Bryngemark. E, Zetterholm. J, et al.
Övrigt

Projekt: Storskalig utbyggnad av bioraffinaderier: Nya värdekedjor, produkter och effektivt utnyttjande av skoglig biomassa (2016)

Lundmark. R, Ouraich. I, Nolander. C, Andersson. S, Olofsson. E, Bryngemark. E, et al.