Elina Bryngemark
Elina Bryngemark

Elina Bryngemark

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Nationalekonomi
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle