Elianne Lindmark
Elianne Lindmark

Elianne Lindmark

PROJEKT

Lax och havsöring lever i saltvatten men leker i
sötvatten. När de simmar upp i älvarna för att leka behöver de hjälp att ta sig förbi hinder såsom vattenkraftverk. Fisktrappor (laxtrappor) används ofta för att hjälpa fisken, men den har ofta svårt att hitta ingången till trappan. Fisken lockas hellre av det höga flödet från turbinerna.

Projektet "Lockvattenanordning vid vattenkraftverk" går ut på att studera en ny fiskvandringsanordning som använder vattnet från turbinerna för att skapa ett lockvatten som ska attrahera fisk.

Lockvattnet skapas genom att ändra tvärsnittsarean i lockvattenanordningen och lokalt få en högre hastighet jämfört med omgivande vatten. Tanken är att fisken ska attraheras av den ökade vattenhastigheten och simma in i anordningen

Kurser

 • Vetenskapligt skrivande (1.5 hp)
 • Forska och Skriva (1.5 hp)
 • Informationssökning för doktorander (1.5 hp)
 • Introduktion till FEMLAB (1.5 hp)
 • Avancerad texformatering (1.5 hp)
 • Pedagogisk utbildning för universitetslärare (3 hp)
 • Simulering av strömningsförlopp med fri yta (7.5 hp)
 • Numerik (7.5 hp)
 • Experimentella metoder (7.5 hp)
 • Viskös strömning (12 hp)
 • Tillämpad matematik (7.5 hp)
 • Fiskars biologi (7.5 hp)
 • Statistiska metoder och försöksplanering (7.5 hp)