Elisabeth Wetterlund
Elisabeth Wetterlund

Elisabeth Wetterlund

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
elisabeth.wetterlund@ltu.se
0920-491056
E152 Luleå

Allmänt

Biträdande professor och docent vid avdelningen för Energiteknik, Luleå tekniska universitet sedan 2017 (före det biträdande lektor sedan 2013).

Associerad forskare vid International Institute of Applied System Analysis (IIASA) i Laxenburg, Österrike sedan 2017.

Doktor i Energisystem 2012, Linköpings universitet (LiU). Kemiingenjör med inriktning mot ekoteknik 2005, Högskolan i Borås.

Doktorand vid avdelningen för Energisystem, LiU 2006-2012. Postdoc vid Energisystem, LiU 2012-2013. Deltagare i Young Scientists Summer Program (YSSP) vid IIASA 2010 samt gästforskare vid IIASA 2011. 

Forskning

Energisystemsanalys; Lokalisering av bioenergianläggningar; Systemanalys av biomassaförgasning; Biodrivmedel

BeWhere Sweden, för mer info, se: www.ltu.se/bewhere

Doktorander

Huvudhandledare
Jonas Zetterholm, Energiteknik LTU 
Chinedu Nwachukwu, Energiteknik LTU

Bihandledare
Lara Carvalho, Energiteknik LTU
Yawer Jafri, Energiteknik LTU
Elina Bryngemark, Nationalekonomi LTU 
Johan Ahlström, Energiteknik Chalmers

Undervisning

F7009T Industriella energiprocesser

Publikationer

Artikel i tidskrift

Multi-aspect evaluation of integrated forest-based biofuel production pathways (2019)

Part 1. Product yields & energetic performance
Jafri. Y, Wetterlund. E, Anheden. M, Kulander. I, Håkansson. Å, Furusjö. E
Energy, ISSN: 0360-5442, Vol. 166, s. 401-413
Artikel i tidskrift

A spatial-explicit price impact analysis of increased biofuel production on forest feedstock markets (2018)

a scenario analysis for Sweden
Ouraich. I, Wetterlund. E, Forsell. N, Lundmark. R
Biomass and Bioenergy, ISSN: 0961-9534, Vol. 119, s. 364-380
Artikel i tidskrift

Alkali enhanced biomass gasification with in situ S capture and a novel syngas cleaning (2018)

Part 2: Techno-economic analysis
Carvalho. L, Furusjö. E, Ma. C, Ji. X, Lundgren. J, Hedlund. J, et al.
Energy, ISSN: 0360-5442, Vol. 165, nr. Part B, s. 471-482
Artikel i tidskrift

Evaluation of value chain configurations for fast pyrolysis of lignocellulosic biomass (2018)

Integration, feedstock, and product choice
Zetterholm. J, Wetterlund. E, Pettersson. K, Lundgren. J
Energy, ISSN: 0360-5442, Vol. 144, s. 564-575