Ellinor Larsson
Ellinor Larsson

Ellinor Larsson

Adjungerad universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa Medicin och Rehabilitering
Institutionen för hälsovetenskap

Jag nås även på ellinor.larsson@soc.lulea.se 

Ellinor Larsson, adjungerad universitetsadjunkt, Medicine doktor i arbetsterapi och verksamhetsutvecklare inom Hälso - och sjukvård vid Socialförvaltningen, Luleå Kommun.

Min forskning

Forskningen omfattar hälsofrämjande aktiviteter och hälsosamt åldrande, samt äldre personers upplevelse av delaktighet i relation till internetbaserade aktiviteter. Dessutom hur sociala internetbaserade aktiviteter kan minska upplevelse av ensamhet samt främja aktivitet och delaktighet. I avhandlingsarbetet har ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram skapats, med syftet att främja meningsfulla sociala aktiviteter.

Titel på avhandlingsarbetet: Promoting social activities and participation among seniors: Exploring and evaluating social and Internet – based occupational therapy interventions.

Mer om mig

Arbetar även med projektledning och utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet, bland annat inom hälsofrämjande insatser, välfärdsteknik och samverkan inom hälso-och sjukvård samt vård – och omsorg. En stark ambition finns att utvärdera verksamhet, implementera nya tillvägagångssätt och skapa kvalitet i arbetet med utgångspunkt i aktuell forskning.

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Effects of a social internet-based intervention programme for older adults (2016)

An explorative randomised crossover study
Larsson. E, Padyab. M, Larsson-Lund. M, Nilsson. I
British Journal of Occupational Therapy, Vol. 79, nr. 10, s. 629-636