Hoppa till innehållet
Ellinor Larsson
Ellinor Larsson

Ellinor Larsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
ellinor.larsson@ltu.se
0920-491013
S226 Luleå

Ellinor Larsson, universitetslektor, Medicine doktor i arbetsterapi 

Min forskning

Forskningen omfattar hälsofrämjande aktiviteter och hälsosamt åldrande, samt äldre personers upplevelse av delaktighet i relation till internetbaserade aktiviteter. Dessutom hur sociala internetbaserade aktiviteter kan minska upplevelse av ensamhet samt främja aktivitet och delaktighet. I avhandlingsarbetet har ett arbetsterapeutiskt interventionsprogram skapats, med syftet att främja meningsfulla sociala aktiviteter.

Titel på avhandlingsarbetet: Promoting social activities and participation among seniors: Exploring and evaluating social and Internet – based occupational therapy interventions.

Mer om mig

Har även erfarenhet från projektledning och utvecklingsarbete inom kommunal verksamhet, bland annat inom hälsofrämjande insatser, välfärdsteknik och samverkan inom hälso-och sjukvård samt vård – och omsorg. En stark ambition finns att utvärdera verksamhet, implementera nya tillvägagångssätt och skapa kvalitet i arbetet med utgångspunkt i aktuell forskning.

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Older adults’ experiences of maintaining social participation (2022)

Creating opportunities and striving to adapt to changing situations
Löfgren. M, Larsson. E, Isaksson. G, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 29, nr. 7, s. 587-597
Artikel i tidskrift

An evidence map of digital tools to support social engagement in older adults living with mental illness or those who are at risk for mental health decline (2020)

Larsson. E, Fahlström. G, Bertilsson. G, Fristedt. S
Gerontechnology, Vol. 19, nr. 3, s. 1-29
Artikel i tidskrift

Effects of a social internet-based intervention programme for older adults (2016)

An explorative randomised crossover study
Larsson. E, Padyab. M, Larsson-Lund. M, Nilsson. I
British Journal of Occupational Therapy, Vol. 79, nr. 10, s. 629-636