Elsa Nyström
Elsa Nyström

Elsa Nyström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Tillämpad geokemi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
elsa.nystrom@ltu.se
0920-491979
F859 Luleå