Hoppa till innehållet
Elsa Nyström
Elsa Nyström

Elsa Nyström

Forskare
Luleå tekniska universitet
Tillämpad geokemi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
elsa.nystrom@ltu.se
0920-491979
T2312 Luleå

Brytning av bas- och ädelmetaller producerar vanligen stora mängder sulfidrikt gruvavfall som i närvaro av syre och vatten vittrar vilket skapar ett lakvatten med lågt pH, rikt på såväl metaller som metalloider, kallat “acid mine drainage” (AMD). AMD anses vara ett av de viktigaste föroreningsproblemen associerade till gruvbrytning. Traditionella efterbehandlingmetoder så som torr- och/eller våttäckning för att förhindra sulfidoxidation tillämpas oftast vid en gruvas avveckling vilket gör dessa metoder olämpliga för att förhindra sulfidoxidation I reaktivt gruvavfall.

Min forskning fokuserar på att delvis förstå hur högsvavligt gråberg (> 60% pyrit) oxiderar och lakar ut metaller och metalloider men framförallt undersöka hur tillsats av relativt små mängder alkaliska industriella restmaterial kan förhindra oxidationen och bildandet av AMD. Av de restmaterial som används visar filterkalk och flygaska mest lovande resultat med såväl minskad sulfidoxidation som begränsad utlakning av metaller och metalloider. Orsaker bakom minskad utlakning samt metodens långsiktiga stabilitet undersöks fortfarande men allt tyder på att utfällning av sekundära mineral, så som järnhydroxider, skapar en beläggning på sulfidytorna vilket begränsar deras förmåga att oxidera. Genom att studera gråberget före, under och efter urlakning, med och utan tillsats av restmaterial, kan vi beskriva om den valda metoden stoppar sulfidoxidationen långsiktigt.