Elsa Nyström
Elsa Nyström

Elsa Nyström

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Tillämpad geokemi
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
elsa.nystrom@ltu.se
0920-491979
F859 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Prevention of Sulfide Oxidation in Waste Rock using By-products and Industrial Remnants (2017)

a Suitability Study
Nyström. E, Kaasalainen. H, Alakangas. L
Ingår i: Mine Water & Circular Economy, A Green Congress, s. 1170-1178, 2017
Konferensbidrag

Prevention of sulfide oxidation in sulfide-rich waste rock (2015)

Nyström. E, Alakangas. L
Paper presented at : EGU General Assembly 2015
Rapport

Kartläggning av restprodukter för efterbehandling och inhibering av gruvavfall (2014)

funktion tillgång och logistik
Alakangas. L, Maurice. C, Macsik. J, Nyström. E, Sandström. N, Andersson-Wikström. A, et al.