Emanuel Palm
Emanuel Palm

Emanuel Palm

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Elektroniksystem
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
emanuel.palm@ltu.se
0920-492819
A2309 Luleå

Jag arbetar med arkitekturer och lösningar som kan användas för att digitalisera industriella samarbeten. I synnerhet fokuserar jag på oåterkalleliga utfärdanden och smarta kontrakt för industriell automation.

Digitala och automatiska kontrakt

Tillverknings- och transportindustrierna går just nu igenom ett större paradigmskifte. Skiftet, som har kommit att kallas den fjärde industriella revolutionen, innebär att existerande och nya smarta maskiner kommer att kopplas samman och kommunisera till en grad utan historiskt motstycke, vilket kommer att leda till nya nivåer av produktanpassning, livscykelhantering och datanyttjande.

Men, för att dessa fördelar ska kunna reliseras måste en juridisk och finansiell infrastruktur existera som kan stödja den takt och granularitet som kommer finnas i de processer som länkas samman. Betalningar, beställningar och andra juridiska åtaganden måste övergå ifrån papper som medium till att bli fullständigt digitala, och det utan att kompromissa möjligheten att använda juridiska instanser eller att riskera att tillförlitligheten eller flexibiliteten i mediet förvärras.

Mitt arbete består huvudsakligen i att ta viktiga framsteg ifrån forskning som gjorts kring blockkedjor, sakernas internet (IoT) och smarta kontrakt, samt kombinera dessa koncept till konkreta arkitekturer. Det första större resultatet av detta arbete är en arkitektur för utbytesnätverk (eng. Exchange Network Architecture), vilken tillåter olika intressenter utbyta digitala poletter (vilka representerar olika åtaganden) utan mellanhänder. Arbete fortgår med att förbättra arkitekturens koppling till nutida juridkiska praxis samt med att bättre stödja industriell automation via smarta kontrakt.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om mina publikationer, mitt arbete eller min kompetens kan du vända dig till någon av nedan källor elller kontakta mig personligen.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Approaching Non-Disruptive Distributed Ledger Technologies via the Exchange Network Architecture (2020)

Palm. E, Bodin. U, Schelén. O
IEEE Access, Vol. 8, s. 12379-12393
Konferensbidrag

Syntactic Translation of Message Payloads Between At Least Partially Equivalent Encodings (2019)

Palm. E, Paniagua. C, Bodin. U, Schelén. O
Paper presented at : 2019 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), Melbourne, Australia, 13-15 February 2019
Konferensbidrag

The Exchange Network (2019)

An Architecture for the Negotiation of Non-Repudiable Token Exchanges
Palm. E, Schelén. O, Bodin. U, Hedman. R
Ingår i: 2019 IEEE 17th International Conference on Industrial Informatics (INDIN), s. 760-767, IEEE, 2019
Konferensbidrag

Selective Blockchain Transaction Pruning and State Derivability (2018)

Palm. E, Schelén. O, Bodin. U
Ingår i: 2018 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology, CVCBT 2018, s. 31-40, 2018