Hoppa till innehållet
Emanuel Palm
Emanuel Palm

Emanuel Palm

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Cyberfysiska system
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
emanuel.palm@ltu.se
0920-492819
A2309 Luleå

Jag arbetar med arkitekturer och lösningar som kan användas för att digitalisera industriella samarbeten. I synnerhet fokuserar jag på oåterkalleliga utfärdanden och smarta kontrakt för industriell automation.

Digitala och automatiska kontrakt

Tillverknings- och transportindustrierna går just nu igenom ett större paradigmskifte. Skiftet, som har kommit att kallas den fjärde industriella revolutionen, innebär att existerande och nya smarta maskiner kommer att kopplas samman och kommunisera till en grad utan historiskt motstycke, vilket kommer att leda till nya nivåer av produktanpassning, livscykelhantering och datanyttjande.

Men, för att dessa fördelar ska kunna reliseras måste en juridisk och finansiell infrastruktur existera som kan stödja den takt och granularitet som kommer finnas i de processer som länkas samman. Betalningar, beställningar och andra juridiska åtaganden måste övergå ifrån papper som medium till att bli fullständigt digitala, och det utan att kompromissa möjligheten att använda juridiska instanser eller att riskera att tillförlitligheten eller flexibiliteten i mediet förvärras.

Mitt arbete består huvudsakligen i att ta viktiga framsteg ifrån forskning som gjorts kring blockkedjor, sakernas internet (IoT) och smarta kontrakt, samt kombinera dessa koncept till konkreta arkitekturer. Det första större resultatet av detta arbete är en arkitektur för utbytesnätverk (eng. Exchange Network Architecture), vilken tillåter olika intressenter utbyta digitala poletter (vilka representerar olika åtaganden) utan mellanhänder. Arbete fortgår med att förbättra arkitekturens koppling till nutida juridkiska praxis samt med att bättre stödja industriell automation via smarta kontrakt.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om mina publikationer, mitt arbete eller min kompetens kan du vända dig till någon av nedan källor elller kontakta mig personligen.

Publikationer

Doktorsavhandling, sammanläggning

Architectures for Automated Contractual Cooperation (2021)

Palm. E
Konferensbidrag

Ricardian Contracts for Industry 4.0 via the Arrowhead Contract Proxy (2021)

Palm. E, Schelén. O, Bodin. U, Lagerkvist. C
Paper presented at : 30th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), June 20-23, 2021, Kyoto, Japan.
Artikel i tidskrift

Approaching Non-Disruptive Distributed Ledger Technologies via the Exchange Network Architecture (2020)

Palm. E, Bodin. U, Schelén. O
IEEE Access, Vol. 8, s. 12379-12393
Konferensbidrag

Kalix (2020)

A Java 11 Library for Developing Eclipse Arrowhead System-of-Systems
Palm. E, Bodin. U, Schelén. O
Ingår i: Proceedings, 2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), s. 1389-1392, IEEE, 2020
Konferensbidrag

Syntactic Translation of Message Payloads Between At Least Partially Equivalent Encodings (2019)

Palm. E, Paniagua. C, Bodin. U, Schelén. O
Ingår i: Proceedings, 2019 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), s. 812-817, IEEE, 2019