Emilia Nordström
Emilia Nordström

Emilia Nordström

Forskningsassistent
Luleå tekniska universitet
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
emilia.nordstrom@ltu.se
0920-492303
F1012 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Source parameters of seismic events potentially associated with damage in block 33/34 of the Kiirunavaara mine (Sweden) (2017)

Nordström. E, Dineva. S, Nordlund. E
Acta Geophysica, ISSN: 1895-6572, Vol. 65, nr. 6, s. 1229-1242