Hoppa till innehållet
Emma Nyström
Emma Nyström

Emma Nyström

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd TVM
Verksamhetsstöd
emma.nystrom@ltu.se
0920-491581
E103 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för Teknikvetenskap och matematik. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdaren. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar min tjänst även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar med följade forskningsämnen:

  • Produktionsutveckling (kst 229)
  • Trä- och bionanokompositer (kst 225)