Hoppa till innehållet
Emmanuel Okwori
Emmanuel Okwori

Emmanuel Okwori

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
emmanuel.okwori@ltu.se
0920-493311
T3011 Luleå

Emmanuel Okwori har en bachelorexamen inom vattenresurser och miljöteknik från Ahmadu Bello University samt en masterexamen i Väg & Vatten med inriktning drift och underhåll av infrastruktur från University of Cape Town

Forskningsintresset inkluderar planering och utveckling av VA-infrastruktur och asset management. Doktorsstudierna fokuserar nu på effektiv datoranvändning för att förbättra och kunna optimera strategier för asset managment och renovering och förnyelse av kommunal VA-infrastruktur. Pågående projekt fokuserar på följande:

        I.          Undersöka datakvaliten och hanteringen av dessa data för att kunna erhålla en effektiv koordinering av underhålls-  och förnyelseinsatser avseende ledningsnät för dricksvatten, avlopp och dagvatten.

      II.          Utvärdering av påverkande faktorer och managementstrategier för avloppsstopp i ledningsnätet.

Tidigare arbeteslivserfarenheter inkluderar dimensionering och utformning av vattendistributions- och avloppsledningar, dagvattensystem, arbetsledare för anläggningsarbeten rörande exempelvis erosionsskydd längs floder både i Australien och Afrika. De senaste avslutade projekten i Australien rörde utformning av ny huvudvattenledning genom Melbourne samt uppgradering av avloppssystemet i New South Wales, Australien.

Forskningsprojekt