Anna Engström
Anna Engström

Anna Engström

Verksamhetscontroller
Luleå tekniska universitet
Analys och beredning
Verksamhetsstöd
anna.1.engstrom@ltu.se
0920-492404
B006 Luleå

Jag är verksamhetscontroller för universitetet vilket innebär att jag koordinerar univesitetets arbete med omvärldsbevakning, verksamhetsplanering och uppföljning. Ansvaret innefattar analyser för beslutsinformation till universitetets ledningsfunktioner. Jag fungerar även som processledare för uppföljningsprocessen, vilket innebär ett ansvar att driva utveckling inom området.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Koordinera det universitetsövergripande arbetet med omvärldsbevakning, verksamhetsplanering, uppföljning och årsredovisning.
  • Utveckling av universitetets styrmodell och styrmått.
  • Analyser och faktaunderlag för universitetet, institutioner, nämnder och/eller verksamhetsstödet.