$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag är verksamhetscontroller för universitetet vilket innebär att jag koordinerar univesitetets arbete med omvärldsbevakning, verksamhetsplanering och uppföljning. Ansvaret innefattar analyser för beslutsinformation till universitetets ledningsfunktioner. Jag fungerar även som processledare för uppföljningsprocessen, vilket innebär ett ansvar att driva utveckling inom området.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Koordinera det universitetsövergripande arbetet med omvärldsbevakning, verksamhetsplanering, uppföljning och årsredovisning.
  • Utveckling av universitetets styrmodell och styrmått.
  • Analyser och faktaunderlag för universitetet, institutioner, nämnder och/eller verksamhetsstödet.