Henrik Eriksson
Henrik Eriksson

Henrik Eriksson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
henrik.2.eriksson@ltu.se
0920-491205
F940 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Assessing Digital Information Management Between Design and Production in Industrialised House-Building (2019)

A Case Study
Eriksson. H, Sandberg. M, Mukkavaara. J, Jansson. G, Stehn. L
Ingår i: 2019 Proceedings of the 36th ISARC, Banff, Alberta, Canada, s. 340-347, 2019