Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Erik Hidman forskar om attraktiva livsmiljöer i städer och bostadsmiljöer. Forskningens syfte är att undersöka och få relevant kunskap om vad medborgare och professionella anser vara attraktiva arkitektoniskt gestaltade samhällen och bostäder. Forskningen fokuserar på den mindre staden och dess attraktionskraft. Målet med forskningen är att tillgodogöra kunskap om stadens attraktionskraft för tillämpning vid stadsutvecklingsprojekt.

Bakgrund

Civ.ing Arkitektur med inriktning mot Stadsbyggnad från Luleå tekniska universitet 2014. Exjobbet behandlade funktioner i staden (såsom bostäder, kommersiell verksamhet, arbetsplatser m.fl.) och i vilka rumsliga sammanhang som en viss typ av funktioner placeras. Kunskapen kan sedan tillämpas vid planering för funktionsblandning vid stadsutvecklingsprojekt.