Hoppa till innehållet
Erik Hidman
Erik Hidman

Erik Hidman

Adjungerad universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
erik.hidman@ltu.se
0920-493412
T3049 Luleå

Erik Hidman forskar om attraktiva livsmiljöer i städer och bostadsmiljöer. Forskningens syfte är att undersöka och få relevant kunskap om vad medborgare och professionella anser vara attraktiva arkitektoniskt gestaltade samhällen och bostäder. Forskningen fokuserar på den mindre staden och dess attraktionskraft. Målet med forskningen är att tillgodogöra kunskap om stadens attraktionskraft för tillämpning vid stadsutvecklingsprojekt.

Bakgrund

Civ.ing Arkitektur med inriktning mot Stadsbyggnad från Luleå tekniska universitet 2014. Exjobbet behandlade funktioner i staden (såsom bostäder, kommersiell verksamhet, arbetsplatser m.fl.) och i vilka rumsliga sammanhang som en viss typ av funktioner placeras. Kunskapen kan sedan tillämpas vid planering för funktionsblandning vid stadsutvecklingsprojekt. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town (2020)

Lindberg. M, Wikberg-Nilsson. Å, Segerstedt. E, Hidman. E, Nilsson. K, Karlberg. H, et al.
Journal of Place Management and Development, Vol. 13, nr. 4, s. 447-463
Artikel i tidskrift

Urban conservation and urban morphology in Kiruna, Sweden (2020)

Sjöholm. J, Hidman. E
Urban morphology, Vol. 24, nr. 2, s. 167-183
Artikel i tidskrift

Attractiveness in Urban design (2018)

Hidman. E
Nordic Journal of Architectural Research, Vol. 3, s. 7-28
Konferensbidrag

Living Labs and production of space (2017)

Reflexive analysis of action based urban living labs
Hidman. E, Segerstedt. E
Ingår i: Book of Abstracts of the International Conference on Changing Cities III, Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, s. 295-295, Grafima Publications, 2017