$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag arbetar som administratör inom VSS Stab. I mitt uppdrag arbetar jag med personaladministration som exempelvis:​

  • ​Anställningsförordnande/beslut
  • Arvoden
  • Granskar reseräkningar m.m

Är även behjälplig med uppdrag inom ekonomiadministration.