Hoppa till innehållet
Erika Klasson
Erika Klasson

Erika Klasson

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SRT, EISLAB
Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
erika.klasson@ltu.se
0920-491441
A3451 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för System och Rymdteknik. Detta innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för flera ämnen i samråd med ämnesföreträdaren. Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektredovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och slutredovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar min tjänst även kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Jag arbetar med följade forskningsämnen:

  • Elektroniksystem, kst 362
  • Maskin inlärning, kst 363