Erik Mossing
Erik Mossing

Erik Mossing

Position

Exjobbare

Examensarbete

Mitt examensarbete syftar till att utreda hur en Roadmap ska se ut i ett produktvecklingsprojekt samt hur den används idag i Sirius-projekten och hur den eventuellt  borde användas.

Bakgrund

25-åring från Sundsvall som flyttade till Luleå 2001 för att läsa Ergonomisk design och produktion. Valde HMI-inriktningen men halkade in på Sirius-avslutningsprojektet. Har också tillbringat en termin i Holland vid TU-Delft där jag läst produktutveckling.

Mål med livet: Skriva en bok.