Dummy image
Dummy image

Erik Weissglas

Universitetslektor, Utbildningsledare för programmet Gehörsbaserat musikskapande
Luleå tekniska universitet
Musikalisk gestaltning
KKL Musik, medier och teater
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
erik.weissglas@ltu.se
0911-72657
D116 Piteå