Hoppa till innehållet
Erik Westberg
Erik Westberg

Erik Westberg

Professor
Luleå tekniska universitet
Musikalisk gestaltning
Musik medier och teater
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Erik.Westberg@ltu.se
0911-72624
E105 Piteå

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residence” vid Wollongong University, Australien.

Erik Westberg var idégivare till projektet “Körsång för fred och rättvisa” som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av miljontals TV-tittare över hela världen.

Barents körcentrum som invigdes 2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centrumet.Som förste kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska akademiens dirigentstipendium 1992. Han har mottagit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från tidningen Norrländska Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris 2002 av Piteå kommun. 

Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Han erhöll STINT-stipendiet “Excellence in Teaching” och var verksam vid Wesleyan University, Connecticut, USA, under hösten 2009.

Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca 15 cd-skivor samt ett 40-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå.