Hoppa till innehållet
Esa Vuorinen
Esa Vuorinen

Esa Vuorinen

Professor
Luleå tekniska universitet
Materialteknik
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Esa.Vuorinen@ltu.se
0920-493449
E311 Luleå

Undervisning

 Mina huvudsakliga undervisningsområden är:

Metalliska material; grunder om mikrostrukturer och deras inverkan på materialegenskaper.

Materialval; metodik för att kunna välja bästa möjliga materialtill komponenter och produkter.

Ecodesign; verktyg för att minska miljöpåverkan från val av material, val av produktionsmetod och analys av komponenters och produkters livscykler.

Ytor; inverkan av ytors mikrostruktur på materialegenskaper som nötningsmotstånd och korrosionsmotstånd.

 

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

Microstructure and Mechanical Properties of Laser-Welded DP Steels Used in the Automotive Industry (2021)

He. H, Forouzan. F, Volpp. J, Robertson. S, Vuorinen. E
Materials, Vol. 14, nr. 2
Artikel i tidskrift

Converging criteria to characterize crack susceptibility in a micro-alloyed steel during continuous casting (2020)

Pineda Huitron. R, Lopez. P, Vuorinen. E, Jentner. R, Kärkkäinen. M
Materials Science & Engineering, Vol. 772
Artikel i tidskrift

Corrigendum to: The role of retained austenite in dry rolling/sliding wear of nanostructured carbide-free bainitic steels, Wear 428–429 (2019) 193 - 204 (2020)

Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Caballero. F, Sourmail. T, Prakash. B
Wear, Vol. 446-447
Artikel i tidskrift

Dry sliding wear of nanostructured carbide-free bainitic steels (2020)

Effect of oxidation-dominated wear
Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Prakash. B
Wear, Vol. 454-455
Artikel i tidskrift

Effect of retained austenite on adhesion-dominated wear of nanostructured carbide-free bainitic steel (2020)

Moghaddam. P, Hardell. J, Vuorinen. E, Prakash. B
Tribology International, Vol. 150
Artikel i tidskrift

High temperature tribology of TiAlN PVD coating sliding against 316L stainless steel and carbide-free bainitic steel (2020)

Moghaddam. P, Prakash. B, Vuorinen. E, Fallqvist. M, Andersson. J, Hardell. J
Tribology International
Artikel i tidskrift

Identification of cracking issues and process improvements through plant monitoring and numerical modelling of secondary cooling during continuous casting of HSLA steels (2020)

Pineda Huitron. R, Ramí­rez López. P, Vuorinen. E, N. Jalali. P, E. Kärkkäinen. M
The Iron and Steel Institute of Japan, ISIJ, Vol. 61, nr. 3
Artikel i tidskrift

Influence of fracture toughness on two-body abrasive wear of nanostructured carbide-free bainitic steels (2020)

Moghaddam. P, Rinaudo. M, Hardell. J, Vuorinen. E, Prakash. B
Wear, Vol. 460-461
Artikel i tidskrift

Mechanical and microstructural evaluation of high performance steel (S700MC) for road restraint systems (2020)

Vuorinen. E, Hosseini. N, Hedayati. A, Kornacker. E, Fernandez. M, Sanz. J, et al.
Engineering Failure Analysis, Vol. 108
Artikel i tidskrift

Scale Formation on HSLA Steel during Continuous Casting Part I (2020)

The Effect of Temperature–Time on Oxidation Kinetics
Pineda Huitron. R, Ramírez López. P, Vuorinen. E, Nazen Jalali. P, Pelcastre. L, Kärkkäeinen. M
Metals, Vol. 10, nr. 9