Hoppa till innehållet
Esbjörn Nyström
Esbjörn Nyström

Esbjörn Nyström

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Forsknings- och lärandestöd, Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet
Verksamhetsstöd
esbjorn.nystrom@ltu.se
0920-492459
B222 Luleå

Jag är sedan 1 mars 2022 anställd som vikarierande forskningsrådgivare (specialist inom forskningsfinansiering) vid Grants Office, Luleå tekniska universitet. 

Min bakgrund finns inom humanistisk forskning och universitetsundervisning. Efter studier huvudsakligen i Umeå och Karlsruhe (Tyskland) disputerade jag 2004 vid Göteborgs universitet i ämnet tyska med litteraturvetenskaplig inriktning. Senare har jag arbetat som universitetslärare och forskare i detta ämne såväl vid Göteborgs som vid Stockholms universitet. 2011-2014 innehade jag forskningsmedel från Vetenskapsrådet för ett individuellt forskningsprojekt. Jag har dessutom varit verksam som utländsk lektor i svenska vid Tartu universitet (Estland) i två treårsperioder, 2008-2011 och 2014-2017.