Dummy image
Dummy image

Esi Nunoo

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
esi.nunoo@ltu.se
0920-493427
B36, Parkskolan Kiruna

Publikationer

Konferensbidrag

Issues and challenges for condition assessment (2014)

A case study in mining
Nunoo. E, Tretten. P, Parida. A
Ingår i: Proceedings of the 3rd international workshop and congress on eMaintenance, June 17-18 Luleå, Sweden : eMaintenance, Trends in technologies & methodologies, challenges, possibilites and applications, s. 85-93, Luleå tekniska universitet, 2014