Eva Fjällström
Eva Fjällström

Eva Fjällström

Pedagogisk utvecklare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Högskolepedagogiskt centrum
Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
eva.fjallstrom@ltu.se
0920-493090
A2202A Luleå

Eva Fjällström är doktorand i engelska med didaktisk inriktning vid institutionen för konst, kommunikation och lärande. Hon går ett forskarutbildningsprogram som är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Åbo Akademi i Finland vilket syftar till att stimulera gränsöverskridande samarbeten och forskares rörlighet. Utbildningsprogrammet kommer att leda till en dubbel examen från de två lärosätena. I grunden är Eva legitimerad gymnasielärare i engelska och italienska och hon fortsätter genom sin forskning att intressera sig för språkdidaktik och den interaktion som sker mellan lärare, elever och stoff i vanliga klassrum. Hon arbetar för närvarande på en avhandling om gymnasielevers läsning av litterära texter på engelska med speciellt fokus på hur mening skapas i mötet mellan text och elev under specifika förhållanden. Hennes arbete ingår i det övergripande projektet ”Att matcha lässtrategier med syften och texttyper ” vilket undersöker hur ungdomar kan lära sig att utveckla och anpassa sina lässtrategier för att kunna hantera olika typer av texter på engelska. Projektet leds av professor Lydia Kokkola och innefattar även doktoranden Adrian Rodriguez som fokuserar på digital literacitet. Eva undervisar fristående kurser i engelska samt språk- och metodikkurser på lärarprogrammen. Hon är medlem av the Swedish Society for the Study of English (SWESSE), the Finnish Association of Applied Linguistics (AFinLA), the International Society for the Empirical Study of Literature and Media (IGEL) och dess Nordiska gren IGEL North

 

Utbildning

Lärarexamen: Engelska och Italienska för grundskolans senare år och gymnasieskolan, Luleå tekniska universitet, 2010

Filosofie Magisterexamen med Engelska som huvudämne, Luleå tekniska universitet, 2010

 

Forskningsintressen

Språkdidaktik, litteraturdidaktik, läsförståelse och respons, literacitet, lässtrategier, deltagande forskningsmetodik, etnografi

 

Pågående forskning

  • Texts, readers and contexts: Literary meaning-making in English language classrooms

  • Matching Reading Strategies with Purposes and Text Types

 

Publikationer

Konferensbidrag

Developing Concept Inventory Tests for Electrical Engineering (2018)

Extractable Information, Early Results, and Learned Lessons
Fjällström. E, Knorn. S, Staffas. K, Varagnolo. D
Ingår i: 2018 UKACC 12th International Conference on Control (CONTROL), s. 436-441, 2018, 8516766
Konferensbidrag

Aesthetic and efferent reading in the EFL classroom (2015)

Fjällström. E
Paper presented at : AFinLAs höstsymposium 2015, Helsingfors, 13-14.11 2015
Konferensbidrag

Cultural understanding and cultural bumbs in Swedish Adolescents' responses to Rushdie's Good Advice is Rarer than Rubies (2015)

Fjällström. E
Paper presented at : National Forum for English Studies, Luleå, 20-22 May 2015
Konferensbidrag

Emeralds, rubies and gems of reader engagement (2015)

Fjällström. E
Paper presented at : 19th European Conference on Literacy in Klagenfurt, Austria, 13–16 July 2015
Artikel i tidskrift

Resisting focalisation, gaining empathy (2015)

Swedish Teenagers Read Irish Fiction
Fjällström. E, Kokkola. L
Children's Literature in Education, Vol. 46, nr. 4, s. 394-409