Hoppa till innehållet
Eva Alerby
Eva Alerby

Eva Alerby

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Eva.Alerby@ltu.se
0920-491506
R108 Luleå

Sedan 2007 är jag professor och ämnesföreträdare i pedagogik vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. År 1998 disputerade jag vid Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universitet, och 2003 blev jag utsedd till docent i pedagogik. Jag är även Professor II vid Tromsö universitet – Norges arktiska universitet.

 

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar  omfråden som; relationer, identitet och mångfald inom det pedagogiska fältet, barns och ungas deltagande och inflytande, den rumsliga gestaltningens betydelse i lärandet, samt pedagogisk filosofi och existentiella dimensioner inom bildning och utbildning.

Jag har erhållit forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet, UVK, STINT och EU för olika forskningsprojekt. Exempel på forskningsprojekt är:

  • Det fysiska rummets betydelse i lärandet (UVK, VR)
  • Arctic Children I & II (Kolarktik, EU)
  • Desert and Ice - Learning without boundaries (Institutional Grants, STINT)
  • “Skolan suger!” ... eller? Att ge röst åt barns och ungdomars erfarenheter av psykosocial hälsa i sin lärandemiljö (UVK, VR)
  • Universitetets studentmiljö – relationen mellan människor och universitetets rumsliga gestaltning (Akademiska Hus & LTU)

Jag är, tillsammans med Carl-Anders Säfström, Sharon Todd och Moira von Wright, ansvarig för forskarskolan Filosofiska studier av pedagogiska relationer.

År 2009 grundade jag forskningsgruppen RIDE – Relations, Identity and Diversity in Education, vilken jag även är vetenskaplig ledare för.

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

‘When the hurley-burley's done, when the battle's lost and won’ (2022)

exploring the value and appropriation of silence and quietude in academia
Su. F, Wood. M, Alerby. E, Da Re. L, Felisatti. E
European Journal of Higher Education, Vol. 12, nr. 3, s. 277-292
Artikel i tidskrift

‘I miss the physical presence of the students’: Swedish teachers’ experiences of online teaching and learning during the COVID-19 pandemic (2021)

Alerby. E, Ekberg. N, Johansson. M
Education in the North, Vol. 28, nr. 3, s. 100-120
Artikel i tidskrift

Silent and invisible students: The importance of listening to the silence and seeing the invisible (2021)

Alerby. E, Brown. J
Journal of Silence Studies in Education, Vol. 1, nr. 1, s. 19-31
Artikel i tidskrift

‘The pine tree, my good friend’ (2021)

The other as more-than-human
Alerby. E, Engström. Å
Nursing Philosophy, Vol. 22, nr. 4
Kapitel i bok, del av antologi

Heideggerian Perspectives on the Possibilities of Being a Teacher (2020)

Ekberg. N, Alerby. E
Ingår i: Encyclopedia of Teacher Education