Hoppa till innehållet
Eva Alerby
Eva Alerby

Eva Alerby

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Eva.Alerby@ltu.se
0920-491506
A3547 Luleå

Sedan 2007 är jag professor och ämnesföreträdare i pedagogik vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. År 1998 disputerade jag vid Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universitet, och 2003 blev jag utsedd till docent i pedagogik. Jag är även Professor II vid Tromsö universitet – Norges arktiska universitet.

 

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar  omfråden som; relationer, identitet och mångfald inom det pedagogiska fältet, barns och ungas deltagande och inflytande, den rumsliga gestaltningens betydelse i lärandet, samt pedagogisk filosofi och existentiella dimensioner inom bildning och utbildning.

Jag har erhållit forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet, UVK, STINT och EU för olika forskningsprojekt. Exempel på forskningsprojekt är:

  • Det fysiska rummets betydelse i lärandet (UVK, VR)
  • Arctic Children I & II (Kolarktik, EU)
  • Desert and Ice - Learning without boundaries (Institutional Grants, STINT)
  • “Skolan suger!” ... eller? Att ge röst åt barns och ungdomars erfarenheter av psykosocial hälsa i sin lärandemiljö (UVK, VR)
  • Universitetets studentmiljö – relationen mellan människor och universitetets rumsliga gestaltning (Akademiska Hus & LTU)

Jag är, tillsammans med Carl-Anders Säfström, Sharon Todd och Moira von Wright, ansvarig för forskarskolan Filosofiska studier av pedagogiska relationer.

År 2009 grundade jag forskningsgruppen RIDE – Relations, Identity and Diversity in Education, vilken jag även är vetenskaplig ledare för.

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Heideggerian Perspectives on the Possibilities of Being a Teacher (2020)

Ekberg. N, Alerby. E
Ingår i: Encyclopedia of Teacher Education
Konferensbidrag

The Digital Student (2020)

Beyond the Boundaries of the Body
Alerby. E, Ekberg. N
Paper presented at : NERA 2020 congress, 4-6 March, 2020, Turku, Finland
Artikel i tidskrift

Editorial: Affect, embodiment and interrelationships (2019)

Reconceptualising educational policy through encounters with learning spaces and places
Arndt. S, Alerby. E, Westman. S
Policy Futures in Education, Vol. 17, nr. 4, s. 455-459