Eva Alerby
Eva Alerby

Eva Alerby

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Eva.Alerby@ltu.se
0920-491506
D2118 Luleå

Sedan 2007 är jag professor och ämnesföreträdare i pedagogik vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. År 1998 disputerade jag vid Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universitet, och 2003 blev jag utsedd till docent i pedagogik. Jag är även Professor II vid Tromsö universitet – Norges arktiska universitet.

 

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar  omfråden som; relationer, identitet och mångfald inom det pedagogiska fältet, barns och ungas deltagande och inflytande, den rumsliga gestaltningens betydelse i lärandet, samt pedagogisk filosofi och existentiella dimensioner inom bildning och utbildning.

Jag har erhållit forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet, UVK, STINT och EU för olika forskningsprojekt. Exempel på forskningsprojekt är:

  • Det fysiska rummets betydelse i lärandet (UVK, VR)
  • Arctic Children I & II (Kolarktik, EU)
  • Desert and Ice - Learning without boundaries (Institutional Grants, STINT)
  • “Skolan suger!” ... eller? Att ge röst åt barns och ungdomars erfarenheter av psykosocial hälsa i sin lärandemiljö (UVK, VR)
  • Universitetets studentmiljö – relationen mellan människor och universitetets rumsliga gestaltning (Akademiska Hus & LTU)

Jag är, tillsammans med Carl-Anders Säfström, Sharon Todd och Moira von Wright, ansvarig för forskarskolan Filosofiska studier av pedagogiska relationer.

År 2009 grundade jag forskningsgruppen RIDE – Relations, Identity and Diversity in Education, vilken jag även är vetenskaplig ledare för.

 

Publikationer

Konferensbidrag

Beyond the boundaries of the classroom (2018)

Interpersonal relationships in thetransformation from (edu)room to (edu)roam
Alerby. E, Kostenius. C
Ingår i: NERA2018 - 46th Congress, Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, 2018
Artikel i tidskrift

Philosophical reimaginings of educational places and policy (2017)

Through the metaphor of a wardrobe
Alerby. E, Arndt. S, Westman. S
Policy Futures in Education
Kapitel i bok, del av antologi

Places and Spaces for Embodiment (2017)

Developing an Aotearoa New Zealand/Sweden Partnership
Arndt. S, Alerby. E, Westman. S
Ingår i: Realising Innovative Partnerships in Educational Research
Artikel i tidskrift

A glimpse into toddlers learning places (2016)

tensions and potentials in Swedish preschool
Westman. S, Alerby. E
The first years: New Zealand journal of infant and toddler education, Vol. 18, nr. 2, s. 16-19